Andre tjenester   

Appen "Min renovasjon" kan du laste ned gratis

   

Med vår app "Min Renovasjon" så har du tilgjengelig mange praktiske funksjoner et vanlig hushold trenger. Du kan holde deg oppdatert og til og med få direktevarsel om tømming slik at du ikke glemmer å bære ut avfallet til riktig tid. Aldri mer fulle søppeldunker! ..er i alle fall vår intensjon :).

NB! Ved oppdatering av App må adresse legges inn på nytt.

Etter nedlasting av vår App må du velge kommune, så adresse, og så sette varslingene du ønsker for å få melding før tømming.

Reglement

"For eiendommer med toalett tilknyttet slamavskiller (septiktank) skal slamavskilleren tømmes hvert 2. år. Eiendommer med fast bosetting plikter å være med i ordningen. Huseiere anmodes om å sørge for atkomst 
og avdekking av tankene.

Fritidseiendommer får i utgangspunkt tømt hvert 4. år.
Det er ikke tillatt å tømme selv og lagre slam uten fylkesmannens tillatelse Jfr.slamforskr.§6. "

Når?

Ca to uker før det blir tømming hos deg vil du motta et påminnelseskort i posten, eller en SMS dersom ditt mobilnummer er registrert i vårt system.

Dersom du har beplantning eller dekorstein etc. liggende over septiklokket må dette fjernes før du får tømt.

Du skal IKKE ta av lokket, dette vil de som utfører septiktømmingen utføre.

Fritidsboliger

Septiktømming for fritidsboliger må bestilles hos HAF. Det forutsettes at det er tilfredstillende adkomst for tømmebilen.


Fritidseiendommer får i utgangspunkt tømt hvert 4. år.

Returkartonglotteriet

Kubben leveres i den vanlige kommunale returordningen, som oftest sammen med annen papp og papir.

Alle kan delta og vinne i lotteriet - privatpersoner eller organisasjoner, skoler, barnehager, idrettslag etc. Årlig deles det ut premier for til sammen 1,6 millioner kroner. Dette er fordelt på 120 premier á kr. 10.000 og 4 premier á kr. 100.000.


For å delta må du skylle, brette og stappe minst seks drikkekartonger i en syvende til en kubbe. Korker og lokk kan henge utenfor. Deltager skriver på tydelig navn og telefonnummer på den de ønsker skal vinne. Skolemelkkartonger og små juicekartonger er også en del av Returkartonglotteriet og det er mange skoler som vinner. For skolemelkkartonger/små juicekartonger gjelder fire kartonger oppi den femte. Korker og lokk kan godt henge utenfor.


Kubbene trekkes på 86 forskjellige trekkesteder, spredd over hele landet. Her trekkes mellom en og syv kubber avhengig av innbyggertall, til sammen inntil 188 hvert kvartal. Disse går videre til nasjonal trekning, hvor det hvert kvartal trekkes 30 premier à kr. 10.000,- og 1 premie à kr. 100.000,-.


Ønsker du deg næringsrik jord til hagen?

Da kan hjemmekompostering være noe for deg. Som et alternativ til å levere matavfall i grønne poser i avfallsdunken, kan du inngå en avtale om å kompostere i egen kompostbinge.

Dersom du oppfyller en del kriterier kan du få 20% reduksjon på avfallsgebyret ditt:

 1. Du må ha gjennomgått kompostkurs.
 2. Du må signere en avtale om at ALT matavfall HELE året skal komposteres.
 3. Kompostbingen din må være godkjent.1) Kompostkurs

HAF tilbyr gratis kompostkurs til sine kunder

Med jevne mellomrom holder vi kurs for de av våre kunder som er interessert i å lære seg hjemmekompostering.
Her får du lære om hvordan du starter opp komposteringen, mengdeforhold mellom matavfall og strø, lure tips og råd mm.

Kursene holdes vanligvis av vår kompostekspert Jostein Solvang som blant annet er leder i Lurøy/Rødøy Hagelag.
Et kurs tar ca 2,5 timer inkludert pauser. Kursmateriellet er inkludert i kurset.

Er du interessert? Ta kontakt med oss på HAF.


2) Kompostavtale

En kompostavtale med HAF innebærer at:

 • Du må kompostere ALT kjøkkenavfall/matrester og organisk komposterbart avfall fra husholdningen din.
 • Du må kompostere HELE året og det skal være ”liv” i kompostbingen. Dvs. at kompostprosessen må være i gang.
 • Kompostbingen din må være godkjent av HAF.
 • Minst EN person i din husholdning skal ha gjennomgått kompostkurs godkjent av HAF (Hvis du kan dokumentere at du har særlig kompetanse på hjemmekompostering, kan vi fravike dette kravet).
 • Når du har gjennomgått kompostkurset og bingen din er godkjent kan du inngå skriftlig avtale om hjemmekompostering av husholdningsavfall med 20% fradrag i gebyret.

Hvis dere er flere naboer kan dere også samarbeide om en felles kompostbinge. Det stilles samme krav til hver enkelt husstand i samarbeidet som beskrevet ovenfor: gjennomgått kurs og skriftlig avtale. I tillegg må dere oppnevne en kontaktperson/hovedansvarlig.

MERK
Vi kan i følge avtalen når som helst foreta kontroll av kompostbingen din og avfallsdunken. Restavfallet (”hvit” pose/vanlig handlepose) ditt skal ikke inneholde komposterbart materiale. Dersom det er avvik fra avtalen vi har sammen, kan HAF si opp avtalen umiddelbart.

Har du problemer med å få komposteringen til å fungere kan vi bidra med tips og bistand, det er bare å ta kontakt med HAF.

3) Godkjent kompostbinge

HAF stiller en del minimumskrav til kompostbingen for at den skal være godkjent:

 • Isolasjonstykkelsen på veggene må være minst 50 mm
 • Heldekkende gnagersikker netting i bunnen
 • Isolert bunnplate (min. 50 mm) med luftehull / -spalter
 • Isolert lokk (min. 50 mm) med luftehull / -spalter
 • Volum på kompostbinge bør ikke være mindre enn 70 liter
 • Tett ytterkledning

Du kan bygge den selv (HAF er behjelpelig med arbeidstegning som er hentet fra boka "Ren jord!" fra Grønn Hverdag) eller kjøpe ferdig i henhold til kravet.

HAF har godkjent bla Bra-Pros kompostbinge (200 liter) www.brapro.no eller tlf: 75093290.

Tips! 
Når du velger størrelse på bingen må du regne ca 50 liter komposterbart avfall per person årlig. En familie på to voksne + 2 - 3 barn skal ha en kompostbinge som rommer min. 200 liter. 

Se utstyr for kildesortering som du kan kjøpe hos oss under priser.

Vanlige spørsmål - om faktura

Hvordan kan jeg få autogiro?

Ta med sist motatte faktura til banken. Be om at det opprettes avtalegiro for betalinger til HAF. Regelen er at KIDnummer på sist betalte regning kan benyttes for å opprette avtalegiro.Dersom du har levert fra deg girodelen ved betaling kontakt oss eller be betjeningen i banken kontakte HAF for opplysninger av KID referanse.

Enkelte nettbanker tilbyr også muligheten til å opprette avtalegiro med Helgeland Avfallsforedling IKS.

Må jeg betale renovasjonsgebyr for leiligheten/hybelleiligheten jeg leier ut?
Ja, dersom leiligheten/hybelen har eget kjøkken og bad. Da regnes dette som en egen boenhet. Det beregnes et abonnement pr. boenhet.

Flere abonnenter kan søke om avtale på fellesabonnement der to eller flere kan ha felles dunk(er). Da blir det litt rimeligere med to abonnement.

Hvorfor bør jeg ikke overlate til en leietaker å betale renovasjonsgebyret?
Dersom en leietaker misligholder renovasjonsgebyret vil det tilslutt bli eier av eiendommen som blir belastet. Gebyret går til inkasso og dersom dette ikke betales kan HAF kreve tvangssalg av din eiendom for å inndrive kravet. HAF har legalpant i eiendom og har derfor fortrinnsrett ved tvangsoppgjør. Vi anbefaler at du som utleier heller kalkulerer renovasjonen inn i husleien og unngår bryderi.

Jeg skal reise bort i lengre tid, kan jeg få reduksjon i gebyret?
Nei, dessverre. Alle skal ha en fast bostedsadresse, og må da betale for renovasjon for denne hele året.

Kan jeg få utsettelse av betaling på ei regning?
Ja, HAF kan være behjelpelig med utsettelse på ei regning dersom du har problemer med å få betalt den i tide. Vi deler ikke opp regninga, men kan gi inntil 3 ukers betalingsutsettelse fra forfallsdato

Hvorfor får jeg purring fra et inkassobyrå og ikke fra HAF?
HAFs regnskapsavdeling består per i dag av 1-2 personer og vi har dessverre ikke kapasitet til selv å følge opp utestående krav.

Hvordan beregner HAF gebyret?
Gebyret ditt dekker ganske riktig selve tømminga av avfallsdunken, men i tillegg betaler du for tilgang til et samlet tilbud. HAF deler ut miljøvennlig julepapir

i 2016 deler vi i HAF IKS ut en rull med miljøvennlig og gjenvinnbart julepapir. Vi håper derfor å endre fokus fra å produsere mye restavfall til å få materialgjenvunnet så mye som mulig av julepapiret til nye papirprodukter.

Dette skal sorteres som papir i papirsekken eller papirdunken.

Papir med mye voks og farge

Tradisjonelt gavepapir inneholder mye farge og voks og er uegna til resirkulering. Dette skal sorteres som restavfall.

 Dette kan ikke sorteres som papir, men skal kastes i restavfallet.