Levere avfall
- Gjenbruksstasjoner og returpunkter   


Vår hovedgjenbruksstasjon. Her kan du levere stort sett alle typer avfall.

Veibeskrivelse

Se plassering i Google Maps

Kjør E6 nordover fra Mo og følg skilting til flyplassen. Røssvollhei gjenbruksstasjon finner du på venstre side ca 100 m videre fra avkjørslen til flyplassen.


Åpningstider

Mandag og onsdag:  12.00- 19.00
Tirsdag og fredag:    08.00- 15.00
Torsdag:                   12.00- 15.00
Lørdag:                     09.00- 13.00

Her kan du levere

 • Restavfall
 • Sorterbart avfall
 • Treverk
 • Metall
 • Glass- og metall-emballasje
 • Hard plast-emballasje
 • Papp/papir
 • Brukbare klær (Askeladdens container)
 • Brukbare gjenstander (Askeladdens container)
 • Bildekk

Farlig avfall 

 • Elektriske/elektroniske produkter
 • Trykkimpregnert materiale
 • Asbest
 • PCB-holdige vinduer
 • Maling
 • Løsemidler
 • Syrer
 • Kadaver
 • Annet


Nå har vi også mottak av hageavfall her. Hageavfallsmottaket stenger 14. oktober for sesongen 2017.

Velkommen til Korgen gjenbruksstasjon


Åpningstider

Tirsdag:  14.00- 18.00
Torsdag: 14.00- 18.00 (15. april- 15. okt)


Her kan du levere

 • restavfall
 • treverk
 • metall
 • glass- og metallemballasje
 • papp/papir
 • brukbare klær

Farlig avfall

 • Elektriske/elektroniske artikler
 • Trykkimpregnert materiale
 • Asbest
 • PCB holdige vinduer
 • Maling
 • Lakk
 • Lim
 • Løsemidler.

IKKE hageavfall, det må leveres i hageavfallsmottaket i Juvika i Hemnes v/Steinar Jørgensen

Du finner Hemnesberget gjenbruksstasjon i nye, fine lokaler oppe på Åsen. Velkommen!


Åpningstider

Tirsdag:  14.00- 18.00
Onsdag:  14.00- 18.00 (1. mai- 1. nov.)

Her kan du levere

 • restavfall
 • treverk
 • metall
 • glass- og metallemballasje
 • papp/papir
 • brukbare klær
 • Inerte masser- rene, naturlige masser som stein, glass o.l.
 • Elektriske/elektroniske artikler
 • Trykkimpregnert materiale
 • Asbest
 • PCB-holdige vinduer
 • Maling
 • Lakk
 • Lim
 • Løsemidler.

Hageavfall leveres til hageavfallsmottaket i Juvika i Hemnes v/Steinar Jørgensen.

Åpningstider

Torsdag: 14.00- 19.00 

Vi åpner for mottak av Hageavfall fra 27. april 2017.

For næringsdrivende gjelder egne priser for å kaste hageavfall.

Her kan du levere:

 • Restavfall
 • Treverk
 • Metall
 • Glass- og metallemballasje
 • Papp/papir
 • Brukbare klær
 • Elektriske/elektroniske artikler
 • Trykkimpregnert materiale
 • Asbest
 • PCB-holdige vinduer
 • Maling
 • Lakk
 • Lim
 • Løsemidler
Åpningstider

Onsdag:              14.00- 15.00

I tillegg første onsdag hver mnd.untatt helligdager:         16.00- 18.00  

Her kan du levere

 • Restavfall
 • Treverk
 • Metall
 • Papp/papir
 • Elektriske/elektroniske artikler
 • Trykkimpregnert materiale
 • Asbest
 • PCB-holdige vinduer
 • Maling
 • Lakk
 • Lim
 • Løsemidler

Velkommen til vår Mobile Gjenbruksstasjon

Vi gjør oppmerksom på at ”herreløst” avfall blir ikke tatt med.

Hva kan du levere og pris?

EE- avfall:              Gratis
TV og monitorer:    Gratis
Farlig Avfall:           Gratis
Metall:                    Gratis
Restavfall:              Gratis
Treverk:                 Gratis

Men, det er kun Gratis ved bruk av utsendt klippekort. 

Har du brukt opp klippene, eller du rett og slett har latt det være hjemme, må du betale etter gjeldende satser/ priser.

Du kan også få tømt Rødboksen for farlig avfall samtidig.

Filer og dokumenter

OBS! Nytt oppstillingssted på Rødøy og Lovund.

Rødøy: Nå ved ungdomshuset! 
Lovund: Nå ved brannstasjonen!

Last ned tider for 2018 her:

Ved hageavfallsmottaket kan du levere gress, mose, løv, kvister, greiner, busker. Du kan også levere trær/ kvist med diameter opptil 15 cm.  Hageavfallet du leverer blir kvernet og komposteres. Lever ALDRI stein, grus eller jordmasser på hageavfallsmottaket! Dette leveres eventuelt som dekkmasse til Røssvollhei avfallsmottak.

Husholdninger kan få gratis kompostflis/strø. Ta med sekk/pose.

Næringsdrivende må betale for å kvitte seg med hageavfallet til samme sum som gjeldende restavfallspris.


Våre Hageavfallsmottak stenger 14. oktober for sesongen 2017.


Mo i Rana - Røssvoll Gjenbruksstasjon

Det vil fra 1. mai 2017 bli mottak av hageavfall ved Røssvoll Gjenbruksstasjon for innbyggerne i Rana.

Følg skilting ved Gjenbruksstasjonen.

Hageavfallet sorteres i en haug for løv, mose, gress og jord, og en annen haug for trær/ kvist med diameter opp til 15 cm.

Ordningen er gratis for private/ husholdninger. For næringskunder gjelder egne priser.

Pris pr. 1. mai 2017       750,- pr. tonn + mva


Åpningstider:

Som Røssvoll Gjenbruksstasjon

Hemnes hageavfallsmottak i Juvika

Hageavfallet du leverer blir kvernet og komposteres.


Nesna Hageavfallsmottak

Dette finner du nå på Nesna Gjenbruksstasjon (åpent i gjenbruksstasjons åpningstid, men stengt i perioden fra 15. okt til ca 1.mai)