Priser for private

Her finner du alle våre priser

Renovasjonsgebyr

Egen dunk

Liten-           80L                3636,-
Standard-  140L                4545,-
Stor-          190L                5909,-

Dele dunk med naboer (volum pr. husstand)

Liten-            80L                3408,-
Standard-   140L                4317,-
Stor-           190L                5681,-


Tilbakesetting av dunk          520,-


Egen papirdunk                    304,-

Renovasjonsgebyr med kompostavtale

Egen dunk og kompostavtale

80L                  2728,-
140L                3636,-
190L                5000,-

Dele dunk og kompostavtale (volum pr. husstand)

80L                  2500,-
140L                3408,-
190L                4772,-

Septik-gebyr  2106,-

Tillegg ved stortank, per m3: 577,-

 
Tillegg hvis tank må tømmes med  traktor:                                  1500,-Røssvollhei gjenbruksstasjon

Det er nå gratis å levere avfall ved alle våre 

gjenbruksstasjoner 3 ganger i året.

Eget kort gjelder.

Kun 1 kort pr. husstand.

Ved levering utenom dette gjelder følgende priser

(priser oppgitt pr. kg.)

Grov-/restavfall sortert selv:   1,59,-
Usortert avfall:                        2,47,-
Metall (rent lass):                   gratis
Treverk (rent lass):                 1,59,-
Våtorganisk avfall:                  1,85,-

Farlig avfall:                            gratis inntil 1000 kg

EE- avfall:                               gratis 

Stein, grus, jord, egnet

til dekkmasse (rent lass):       0,87,-

Øvrige gjenbruksstasjoner

(priser oppgitt pr. m3.)

Rest-/grovavfall og treverk: gratis 

Ved oppbrukt klippekort        475,- pr. m3

Farlig avfall:                        gratis

EE- avfall:                           gratis


Det er nå gratis å levere avfall ved alle våre 

gjenbruksstasjoner 3 ganger i året.

Eget kort gjelder.

Kun 1 kort pr. husstand.


For bedrifter er det egne satser som gjelder

Løse masser/ grovavfall:          699,- + mva pr. m3

sortert etter anvisning                                   

Farlig avfall

Leveres gratis på alle gjenbruksstasjoner.

 • Elektrisk/elektronisk
 • Asbest
 • Trykkimpregnert/kreosot-behandlet treverk
 • * PCB-holdige isolérvinduer
 • Kjemikalier
 • Maling
 • Plantevernmidler
 • Lim
 • Lakk
 • Kvikksølvterometer
 • Olje mm

* Norskproduserte vindu mellom 1965-1975. Importerte helt frem til 1965-1981.Sjekk aluminiumslist mellom glasslagene for årstall.

Egen papirdunk

(kun tilgjengelig tjeneste dersom du har papirsekkhenting)

Årsgebyr for 80L-190L:                        304,-

Ekstrasekk med restavfall

                                                              

Dersom du har ekstra mye avfall, kan du legge dette i en søppelsekk og knyte GODT igjen. HAF selger klistrelapp som du må sette på sekken, slik at renovatøren tar den med. Sett svartsekken med klistrelappen synlig ved siden av avfallsdunken på tømmedagen før 07.00.

NB: Legg kun restavfall i sekken, ALT annet må sorteres og leveres på rett sted.

Fritidsrenovasjon i Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy, Rødøy eller Træna

Ny ordning fra 1. januar 2018

1122,- for Fritidsbolig 1

50% reduksjon for Fritidsbolig 2, 3 osv.


NB! Det skal også sorteres i blå, grønne og restavfallsposer når du er på hytta/ fritidsboligen.


For å finne nærmeste container til din fritidsbolig se www.haf.no eller vår app "Min Renovasjon"

Dobbel m/glideskinne, 2 bøtter + 1 matavfallsbøtte:              367,-
Restavfall 10L:                                                                        60,-
Matavfall 6L:                                                                           40,-
Glass-/metallemballasje 10L:                                                  70,-
Papirbøtte 25L:                                                                       85,-


Skinnestativ med matavfallsbøtte

Matavfallsbøtte 6L

Glass/metall 10L

Papirbøtte 25L

Besøk Retura HAF for containerleie.