Renovasjon

Vi tilbyr ukentlig og månedlig henting av plastemballasje, matavfall, restavfall, papp, papir og drikkekartong, samt årlig henting av rødboksen med farlig avfall. Alle andre typer avfall må du levere selv på en gjenbruksstasjon.
<h3>Når tømmes dunken min?</h3>

Når tømmes dunken min?


Se også vår kildesorteringsguide!


Vi sorterer avfallet optisk. Derfor er det forskjellig farger på forskjellig typer avfall. Blå og grønne poser leveres hos deg, og kan hentes hos HAF. Til restavfallet bruker du vanlige handleposer, som vrenges med reklametrykk inn.

Husk:

  • To knuter på posen før den legges i avfallsdunken.
  • Skarpe ting må pakkes inn.
  • Aske/støvsugerposer legges i to poser utenpå hverandre (dobbelt lag).
  • Legg ALDRI farlig avfall i avfallsdunken din. Lever dette gratis på nærmeste gjenbruksstasjon eller i rødboksen din.

Her kan du laste ned tømmekalender for din kommune i PDF-format.

Rana

Hemnes

Nesna

Lurøy

Træna

Rødøy


Vi kjører nå vår Mobile Gjenbruksstasjon gjennom hele året til dette formålet. Her kan dere levere alt av Farlig avfall gratis i tillegg til en rekke andre fraksjoner.

Les mer i vår folder "Mobil Gjenbruksstasjon"

Dette gjelder Nesnaøyene, Lurøy, Træna, Rødøy og Utskarpen.

Innsamlingsdag varsles ved oppslag på lokalbutikk, eventuelt husstandsbrev der det ikke finnes butikk el. samlingssted.

Mobil Gjenbruksstasjon 2017


Hva er fritidsrenovasjon?


Fellesdunker som er plassert ut i hytteområder og viktige utfartsområder for befolkningen i HAF-kommunene. Alle HAF-abonnenter kan fritt benytte disse fellesdunkene. 

Det er samme krav til sortering og emballering av avfallet som leveres til fritidsrenovasjonsdunker som til avfall levert i den vanlige avfallsdunken.

Kun matavfall i grønne poser, plastemballasje i blå poser og restavfall i hvite poser/ handleposer kan leveres til fritidsrenovasjonsordningen.

Posene skal knytes godt igjen før den legges i dunken.

HAF har tilbud om fritidsrenovasjon i alle HAF-kommunene.

  • Alle husholdningsabonnenter bosatt i HAF-kommunene har rett til å benytte seg av ordningen uten ekstra kostnader.
  • Bor du utenfor HAF-kommunene, men har fritidsbolig i en HAF-kommune betaler du 1/4 av standard renovasjonsgebyr for å ha tilgang til fritidsrenovasjon og returpunkter (kommunal forskrifter).

Egen fritidsrenovasjonsdunk


Dersom du er bosatt i en HAF-kommune kan du mot et tillegg på 1/4 standard renovasjonsgebyr få egen dunk.

Dette gjelder kun i områder hvor det ikke er fellesdunker for Fritidsrenovasjon i nærheten.

Forutsetning:

  • Fritidseiendommen må ligge langs renovasjonsbilens normale kjørerute.
  • Du må selv sette frem dunk når denne skal tømmes. Likeledes må du fjerne dunken når fritidseiendommen ikke er i bruk.
  • Du må sortere avfallet, dvs mat i grønn pose, restavfall i vanlig handlepose, levere glass-/metallemballasje til nærmeste returpunkt.

Selvbetjening

Dunken min er blitt ødelagt, må jeg betale for det

Nei, du må ikke betale for det. Hvis dunken er ødelagt så kan du enkelt bestille utbytting av dunk i vårt bestillingsskjema på kontaktsiden.

Dunken min er blitt ødelagt i lokket/hjulet, hvordan kan jeg få den reparert?

Vi har en del reservedeler som renovatøren kan ta med på neste tømming. Dersom skroget er ødelagt/sprukket må hele dunken byttes. Bruk vårt bestillingsskjema på kontaktsiden så hjelper vi deg.

Dersom du ønsker å bestille større eller mindre dunk kan du nå gjøre dette hele året.

Vi har avsluttet ordningen med at du kun kan bestille mindre dunk ved årsskiftet eller 1. juli.

Dunken min blir ikke satt tilbake på plass når den er tømt, hvorfor det?

Din renovatør skal sette dunken på plass dersom dunken står plassert mindre enn 3 meter fra renovasjonsbilens kjørerute. Renovatøren skal dog sette dunken tilbake på en slik måte at den ikke er til hinder for deg.